Dnia 19 stycznia br. odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom IV i V edycji konkursów o stypendia naukowe i  naukowe stypendia wyjazdowe przyznawane przez Centrum Studiów Zaawansowanych w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

Uroczystość otworzył prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik, Prorektor ds. Nauki, gratulując  zgromadzonym stypendystom dotychczasowych sukcesów na polu naukowym. Następnie prof. dr hab. Stanisław Janeczko, Dyrektor Centrum, przedstawił formy działalności CSZ. Kolejnym punktem w programie spotkania był wykład prof. dr hab. inż. Tomasza Wolińskiego (Wydział Fizyki PW) pt.Fotonika – kluczowa technologia XXI wieku. Po wykładzie prof. TomaszaWolińskiego, prorektor Tadeusz Kulik wręczył stypendystom listy gratulacyjne.

 

 

 

 

 Źródło: Centrum Studiów Zaawansowanych