Na zajęciach przedstawiamy nowoczesny sprzęt i metody diagnostyczne. Naszym słuchaczom chcemy dostarczyć i usystematyzować wiedzę dotyczącą diagnostyki technicznej i eksploatacji maszyn, urządzeń oraz systemów technicznych zgodnie z najnowszymi światowymi standardami. Opieramy się na wiedzy teoretycznej przekazywanej na zajęciach, jednak uczestnicy studiów rozwiązują rzeczywiste problemy.

„Diagnostyka techniczna i eksploatacja systemów technicznych” to kierunek studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut Inżynierii Mechanicznej WBMiP SzNTiS Politechniki Warszawskiej w Płocku. Osoby, które ukończą studia otrzymają świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.

 Kadra

Wykładowcami są pracownicy Politechniki Warszawskiej oraz specjaliści spoza uczelni, którzy posiadają duże praktyczne doświadczenie w problematyce objętej programem studiów. Prezentowana jest przez nich aktualna wiedza oraz najnowszy sprzęt diagnostyczny.

 Studia dla…

Prezentowany kierunek przeznaczony jest dla pracowników działów diagnostyki technicznej, eksploatacji, działów utrzymania ruchu zakładów przemysłowych, osób pełniących bieżący nadzór nad podlegającymi im urządzeniami technicznymi, kadry kierowniczej wydziałów mechanicznych, diagnostycznych, eksploatacji, utrzymania ruchu i in. w zakładach przemysłowych. Zapraszamy także kadrę dydaktyczną szkół wyższych, średnich, zawodowych i techników.

 Norma ISO

Program studiów obejmuje zagadnienia z dziedziny diagnostyki drganiowej, monitorowania procesów przemysłowych, akustyki, alternatywnych metod diagnostycznych: badania olejów, termografii, emisji akustycznej, oceny zjawisk degradacji materiałów metodami nieniszczącymi, utrzymania systemów diagnostycznych typu on-line oraz off-line. Program studiów obejmuje również przegląd światowych norm z dziedziny diagnostyki technicznej. Wszelkie zagadnienia zawarte w programie objęte są normą ISO 18436-2 (określającą wymagania kształcenia i certyfikacji personelu w dziedzinie diagnostyki). Program został uzupełniony o dodatkowe tematy niezbędne przy nadzorowaniu pracy maszyn, urządzeń i systemów technicznych.

 Wszelkie informacje dotyczące studiów dostępne są na stronie: www.diagnostyka.pw.plock.pl

Obecnie trwa rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Prezentowane  studia  podyplomowe prowadzone są jako studia międzywydziałowe przez wydziały Politechniki Warszawskiej we współpracy z Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A. Wiodącym jest Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku.

Studia zostały przygotowane w ramach Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.