Zdolność współpracy w grupie jest jedną z ważniejszych umiejętności, która pozwala nam funkcjonować  w różnych sytuacjach społecznych: na uczelni, w domu, w pracy. W sytuacji współpracy kiedy zależy nam na wspólnym osiągnięciu celu musimy się ze sobą porozumiewać, działać w taki sposób, aby podczas wspólnego zadania wzajemnie się przy tym wspierać. W praktyce bywa jednak różnie… Każdy z nas ma inne doświadczenia w pracy w grupie.

Biuro Karier PW zaprasza wszystkich zainteresowanych na warsztaty “Jak porozumiewać się ze sobą podczas współpracy?” już 03.03.2012 (sobota), godz. 10.00-18.00

Przyjdź na warsztat, jeśli chcesz:

  • poznać czynniki – te, które sprzyjają współpracy w grupie oraz te, które ją utrudniają;
  • przećwiczyć techniki  komunikacyjne pomocne w sytuacji współpracy;
  • przyjrzeć się  własnym predyspozycjom  podczas współpracy z innymi.

Tematyka:

  1. Co sprzyja współpracy w grupie.
  2. Procesy zaburzające pracę zespołową.
  3. Nabycie umiejętności komunikacyjnych (słuchanie ze zrozumieniem, informacja zwrotna).
  4. Konfrontowanie  i wymiana poglądów.

Metody pracy: gry, mini wykład, burza mózgów, analiza doświadczenia, prace w grupach, gry, odgrywanie scenek, ćwiczenia indywidualne

ZAPISY: Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym należy:                                  

  • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
  • zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu oraz numer telefonu kontaktowego) należy przesłać na adres: warsztaty@bk.pw.edu.pl

Prowadząca:
Karina Kalinowska – trener, pedagog. Prowadzi warsztaty z obszaru umiejętności psychologicznych:  komunikacja interpersonalna, własne zasoby, komunikacja asertywna. Zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej w kontakcie indywidualnym i grupowym. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, których odbiorcami są : młodzież, studenci i dorośli.  Miłośniczka gór latem i zimą… i swoich kotów.