W ramach projektu finansowane są stypendia pozwalające na odbycie co najmniej 3 miesięcznych staży w przedsiębiorstwach lub instytucjach naukowych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

W tej chwili akcja rekrutacyjna trwa na dwóch wydziałach Politechniki Warszawskiej oraz w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku.

Na Wydziale Fizyki PW są już pierwsze oferty staży krajowych. Studenci zainteresowani stypendium proszeni są o zapoznanie się z programem i ofertami staży krajowych i zagranicznych  na rok 2012, a także wskazówkami dla studentów.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie:  

http://www.if.pw.edu.pl/~wosinska/praktyki/index.html

 

Na Wydziale Elektrycznym rozpoczęta została kolejna edycja konkursu o stypendia na staże w Polsce i za granicą dla studentów Wydziału Elektrycznego.

Aktualnie stypendia na staże zagraniczne otrzymują wszyscy chętni (również studenci 2 roku 1 stopnia). Aplikacje od studentów 3, 4 roku 1 stopnia i dowolnego semestru 2 stopnia przyjmowane będą aż do wyczerpania środków. Aplikacje studentów 2 roku po 01.03.2012 r. Staże przewidziane są tylko dla studentów.  Muszą być rozpoczęte do 1 grudnia 2012 r. Realizacja staży dla studentów kończących studia jest możliwa dopiero po przyjęciu na studia 2 stopnia lub po powtórnej rejestracji na ostatni rok.

Więcej informacji: http://www.ee.pw.edu.pl/text/414/pl/

 

Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku swoją ofertę kieruje do studentów kierunków technicznych studiujących na ostatnim roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz studentów studiów stacjonarnych II stopnia.

Wnioski można składać do Pełnomocników Dyrektorów Instytutów do dnia 24.02.2012 r.

Więcej informacji oraz formularz wniosku: http://www.pw.plock.pl/index.php?category=134