Spotkanie organizacyjne otwierające edycję 2012 staży długoterminowych dla studentów Wydziału Chemicznego odbędzie się 7 marca 2011 (środa) o godz. 16.00 w Sali T1 (Gmach Technologii). Spotkanie poprowadzi Kierownik Zadania 14 PRPW – dr inż. Wioletta Raróg-Pilecka.

Dnia 13 marca 2011 (wtorek) o godzinie 15.15 w Auli Średniej (Gmach Technologii) odbędzie się seminarium sprawozdawcze, podczas którego Stypendyści edycji 2011 podzielą się swoimi doświadczeniami z odbytych staży.