Archiwum dla Marzec, 2012

Inżynier Asertywności – kurs podstawowy

Asertywność to zbiór umiejętności służących obronie swoich praw, interesów i potrzeb bez naruszania godności innych ludzi. Jest to sposób wyrażania własnych uczuć, przekonań i bycia sobą niezależnie od oczekiwać innych osób. Jednak aby poradzić sobie w świecie relacji interpersonalnych nie wystarczy tylko chcieć trzeba jeszcze umieć.

15 kwietnia (niedziela), godz. 10.00-18.00

Więcej >

Sztuka prezentacji najpiękniejszą ze sztuk – warsztaty

Umiejętność efektywnego przekazywania informacji jest powszechnie podziwianą zdolnością. Uznanie i szacunek wzbudzają prezenterzy, którzy jasno i przystępnie przekazują swój pogląd czy też informacje. Dobrym mówcą wcale nie trzeba się urodzić, umiejętności potrzebne do dobrej prezentacji zagadnienia można zdefiniować i nauczyć się ich.

14 kwietnia 2012 r. (sobota), godz. 10.00-18.00

Więcej >

Let’s talk in english!

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza 4 kwietnia 2012 r. (piątek) na indywidualne konsultacje dokumentów aplikacyjnych z anglistą.

Więcej >

Staże długoterminowe – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zapraszamy do składania wniosków o stypendium pozwalające na odbycie, trwających od trzech do sześciu miesięcy, staży w przedsiębiorstwach lub instytucjach, które nie mogą wypłacać studentom wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału EiTI

Więcej >

Kurs: Techniki multimedialne w dydaktyce

Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej na bezpłatne 20-godzinne zajęcia: TECHNIKI MULTIMEDIALNE W DYDAKTYCE

Więcej >

4 naukowców PW wśród “Top 500 Innovators!”

80 naukowców i menadżerów innowacji wyjedzie do najlepszych ośrodków naukowych świata, by tam szkolić się, jak przekuć efekty badań naukowych w sukces wdrożeniowy.

Wśród nich znalazło się 4 pracowników Politechniki Warszawskiej:

  • dr hab. Piotr Gawrysiak
  • dr Marcin Słoma
  • dr Piotr Bilski
  • dr Maciej Ławryńczuk

Więcej >

Konkursy Studium Języków Obcych

Kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej ogłasza:

1. Konkurs o dofinansowanie konferencji i szkoleń w instytucjach zagranicznych dla nauczycieli akademickich  oraz

2. Konkurs o dofinansowanie konferencji i szkoleń w uczelniach krajowych dla nauczycieli akademickich

Szczegółowe informacje w zalączniku:

Konkurs SJO oraz na stronie http://www.kl.sjo.pw.edu.pl/

Rozstrzygnięcie konkursu – stypendia wyjazdowe

Komisja Konkursowa Centrum Studiów Zaawansowanych rozstrzygnęła konkurs o naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów CAS/26/POKL.

Więcej >

Wykłady podstawowe/specjalne – Studia Zaawansowane

Już w pierwszym tygodniu semestru letniego 2012 rozpoczęły sie wykłady podstawowe oraz specjalne realizowane w ramach Uczelnianej Oferty Studiów Zawansowanych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć.

http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/w_podstawowe.html

http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/w_specjalne.html

Wykłady zapraszane 2012

Centrum Współpracy Międzynarodowej  zaprasza  do składania wniosków o dofinansowanie przyjazdów wykładowców z zagranicznych uczelni na  WYKŁADY ZAPRASZANE W ROKU 2012.

Wnioski należy składać w biurze Centrum Współpracy Międzynarodowej – Gmach Główny, pokój 117- do dnia 3 kwietnia 2012.

Więcej >

Cykl wykładów: GÖDEL’S INCOMPLETENESS THEOREM

Zapraszamy na cykl wykładów (w języku angielskim): GÖDEL’S INCOMPLETENESS THEOREM, które poprowadzi Prof. Marina Semenova

Miejsce: sala 416A Gmach Główny i sala 105 Gmach wydziału MiNI ul. Koszykowa 75

Termin: 7-30.03.2012 

Godz. 16.15 – 19.00 – środy (sala 416A) i piątki (sala 105)

UWAGA! Środa 7.03. obowiązuje plan zajęć w piątek

Więcej >

Przedłużona rekrutacja – Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie

Rekrutacja na studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie” semestr letni 2012 r. została przedłużona do 31 marca 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zczegółowymi informacjami: www.citcom.tele.pw.edu.pl

Wyniki – naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów (CAS/26/POKL)

W odpowiedzi na konkurs CAS/26/POKL o naukowe stypendia wyjazdowe wpłynęło 9 wniosków od doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Jeden wniosek został odrzucony podczas oceny formalnej, pozostałe przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej przeprowadzanej przez Komisję Konkursową CSZ PW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu CAS/26/POKL to koniec marca 2012 r.

wyniki_cas26_pokl

KURS – „HPLC i techniki łączone w biotechnologii”

Zapraszamy studentów na bezpłatny kurs, który odbędzie się w dniach 14-15 i 21-22 kwietnia 2012 r. w godzinach od 9.00 do 17.00. Uczestnictwo w kursie potwierdzone zostanie certyfikatem afiliowanym przez Politechnikę Warszawską.

Więcej >

Testy psychologiczne – zostań kowalem swojego sukcesu!

Testy psychologiczne są profesjonalnym narzędziem badawczym. Ich wyniki pozwalają wnioskować o pewnych cechach, właściwościach oraz potencjale osoby badanej. Niektóre z nich są wykorzystywane podczas rekrutacji pracowników.

Więcej >