80 naukowców i menadżerów innowacji wyjedzie do najlepszych ośrodków naukowych świata, by tam szkolić się, jak przekuć efekty badań naukowych w sukces wdrożeniowy.

Wśród nich znalazło się 4 pracowników Politechniki Warszawskiej:

  • dr hab. Piotr Gawrysiak
  • dr Marcin Słoma
  • dr Piotr Bilski
  • dr Maciej Ławryńczuk

Do drugiej edycji Programu zgłosiło się aż 235 kandydatów z wyższych uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii w całej Polsce. Po formalnej ocenie wniosków, 158 kandydatów zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim, w których oceniano dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, innowacyjność podejmowanych projektów, ale też zdolności komunikacyjne i znajomość języka obcego. Z tego grona wyłoniono ostatecznie 80 finalistów drugiej edycji „Top 500 Innovators” – reprezentują aż 50 instytucji naukowych z całej Polski. Wyruszą na szkolenia w dwóch grupach, w kwietniu i październiku 2012 roku.

Program “TOP 500 Innovators”  jest w całości finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Do 2015 roku na staże i szkolenia zagraniczne do uczelni z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities) wyjedzie łącznie aż 500 osób.
Podczas dwumiesięcznych staży będą szkolić się w zakresie współpracy nauki z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich efektów. Uczestnicy programu przyglądają się też działaniu zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotykają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital oraz wzbogacają swoje pomysły na prowadzenie badań naukowych.

Szczegółowe informacje oraz lista uczestników dostępne są na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/znamy-uczestnikow-drugiej-edycji-top-500-innovators/

Naszym naukowcom serdecznie gratulujemy!