Asertywność to zbiór umiejętności służących obronie swoich praw, interesów i potrzeb bez naruszania godności innych ludzi. Jest to sposób wyrażania własnych uczuć, przekonań i bycia sobą niezależnie od oczekiwać innych osób. Jednak aby poradzić sobie w świecie relacji interpersonalnych nie wystarczy tylko chcieć trzeba jeszcze umieć.

15 kwietnia (niedziela), godz. 10.00-18.00

Ten wstępny kurs jest przeznaczony dla studentów, zainteresowanych własnym rozwojem, którzy chcą zrozumieć czym w istocie jest asertywność i jak w satysfakcjonujący i efektywny sposób zaistnieć wśród innych ludzi, dbając o własne interesy i pozostając w harmonii z otoczeniem. Nabyte w  czasie warsztatu umiejętności będzie można sprawdzać w pracy w swoim życiu osobistym, rodzinnym i towarzyskim.

 Cele warsztatu

 • Zdefiniowanie pojęcia asertywności.
 • Przećwiczenie podstawowych technik asertywnego zachowania.
 • Zdobycie umiejętności zmiany krytyki na użyteczną informację zwrotną.

Program

 • Asertywność – definicja, zasady, granice.
 • Zachowania asertywne – przykłady, rodzaje.
 • Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej.
 • Diagnoza poziomu własnej asertywności.
 • Prawa Fensterheima.
 • Ochrona swoich praw.
 • Wyrażanie własnych opinii, uczuć i potrzeb.
 • Techniki asertywne.

Metody i techniki szkoleniowe
Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia się: pracy w małych grupach, kwestionariusza, mini-wykładów i dyskusji.

Materiały

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

Prowadząca:

Edyta Wieczorek  specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z: negocjacji, asertywności, przywództwa i budowania zespołu. Jest trenerką technik szybkiego czytania i zapamiętywania. Doświadczenie w negocjacjach zdobyła pracując jako specjalista do spraw negocjacji i obrotu licencjami w Polskim Radio. Współpracowała z Fundacją Świętego Mikołaja. Organizatorka Warszawskiego Międzyuczelnianego  Turnieju Negocjacyjnego, oraz ogólnopolskich Konferencji dla Uczniów i Nauczycieli.

Informacje organizacyjne:

Czas: 2012.04.15 (niedziela), godz. 10.00-18.00

Miejsce: Informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

Koszty: warsztat bezpłatny, brak cateringu

Uczestnicy: w warsztacie mogą wziąć udział studenci* oraz doktoranci Politechniki Warszawskiej.

Zapisy:
Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym  należy:

 - wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)

 - zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl