Kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej ogłasza:

1. Konkurs o dofinansowanie konferencji i szkoleń w instytucjach zagranicznych dla nauczycieli akademickich  oraz

2. Konkurs o dofinansowanie konferencji i szkoleń w uczelniach krajowych dla nauczycieli akademickich

Szczegółowe informacje w zalączniku:

Konkurs SJO oraz na stronie http://www.kl.sjo.pw.edu.pl/