Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej na bezpłatne 20-godzinne zajęcia: TECHNIKI MULTIMEDIALNE W DYDAKTYCE

Termin zajęć: środy, godz. 17.00-18.30

Rekrutacja: do 30 marca 2012 r.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwsze zajęcia: 4 kwietnia 2012, godz. 17.00

Kontakt: mgr Marta Strzemieczna, tel. 22 234 65 37, e-mail: m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl