Studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zapraszamy do składania wniosków o stypendium pozwalające na odbycie, trwających od trzech do sześciu miesięcy, staży w przedsiębiorstwach lub instytucjach, które nie mogą wypłacać studentom wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału EiTI

Terminy:

w 2012 roku przewiduje się przeprowadzenie dwóch podstawowych oraz (jeśli pozostaną nieprzyznane stypendia) dwóch dodatkowych tur kwalifikacji. Terminy składania wniosków oraz liczby przyznawanych stypendiów są następujące:
I tura – do 23 marca 2012, co najmniej 20 stypendiów krajowych i 4 stypendia zagraniczne,
Przydział stypendiów krajowych na kierunki:
- Elektronika, informatyka i telekomunikacja – 8,
- Informatyka – 8,
- Electrical and computer engineering – 2,
- Inżynieria biomedyczna – 2.

II tura – do 25 maja 2012, co najmniej 20 stypendiów krajowych3 stypendia zagraniczne oraz stypendia nie przyznane w I turze,
Przydział stypendiów krajowych na kierunki:
- Elektronika, informatyka i telekomunikacja – 8,
- Informatyka – 8,
- Electrical and computer engineering – 2,
- Inżynieria biomedyczna – 2.

I tura dodatkowa do 21 września 2012, pozostałe stypendia na rok 2012,
II tura dodatkowado 14 grudnia 2012, pozostałe stypendia na rok 2012 i stypendia na początek 2013 roku.

Szczegółowych informacji udziela:

Małgorzata Kowalska
pokój 508, Gmach Elektroniki,
tel.: 22-234-74-34
m.kowalska@tele.pw.edu.pl