W odpowiedzi na konkurs CAS/26/POKL o naukowe stypendia wyjazdowe wpłynęło 9 wniosków od doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Jeden wniosek został odrzucony podczas oceny formalnej, pozostałe przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej przeprowadzanej przez Komisję Konkursową CSZ PW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu CAS/26/POKL to koniec marca 2012 r.

wyniki_cas26_pokl