Zapraszamy do składania ofert w przetargu na “przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w krajach Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie) w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej” (postępowanie nr ZP/PRPW/PN/2/2012)

Termin składania ofert mija 16 kwietnia 2012 r., o godzinie 11:30.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja w zakładce: zamówienia publiczne.