Kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej ogłasza:

1. Konkurs o dofinansowanie konferencji i szkoleń w instytucjach zagranicznych dla nauczycieli akademickich (SJO/Z/KL)

Szczegółowe informacje w załączniku

Datą ogłoszenia konkursów SJO/K/POKL oraz SJO/Z/POKL o dofinansowanie szkoleń/konferencji jest 23 kwiecień 2012 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej, pok. 417 Gmach Główny od 23 kwietnia 2012 r. do 21 maja 2012 r.

Termin na składanie wniosków upływa 21 maja 2012 r. o godzinie 15:00.