Zapraszamy do składania ofert w przetargu na “opracowanie projektów graficznych oraz produkcję i druk materiałów promocyjnych” (Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/1/2012).

Termin składania ofert mija 5 kwietnia 2012 r., o godzinie 10:00.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja w zakładce zamówienia publiczne.