W ramach Projektu przyznawane są stypendia pozwalające na odbycie co najmniej 3 miesięcznych staży w przedsiębiorstwach lub instytucjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące aktualnie prowadzonej rekrutacji. Stypendia przyznawane są corocznie w różnych terminach na poszczególnych Wydziałach. Aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie oraz na stronach internetowych Wydziałów.

Ulotka o stażach

Konkursy stypendialne prowadzą:

1. Wydział Chemiczny do 16 maja 2012 r.

2. Wydział Elektryczny - trwa rekrutacja na staże za granicą.

3. Wydział Fizyki

4. Wydział Mechatroniki do 10. każdego miesiąca

5. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych do 25 maja 2012 r.

6. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

7. Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku