WOLNE MIEJSCA!!!

Studencie/studentko, doktorancie/doktorantko,

zbliża się ważne dla Ciebie spotkanie lub rozmowa? Odczuwasz lekki niepokój, sucho Ci w ustach, szybciej bije serce? Tego typu objawy mogą świadczyć, że odczuwasz stres. Czy chcesz lepiej poznać swego „nieproszonego towarzysza”? Jeśli tak, ten warsztat jest dla Ciebie!

Warsztat Antystresowy organizowany przez Biuro Karier 22 kwietnia 2012 r.

Podczas warsztatu:
•  dowiesz się jak rozróżniać „dobry stres” (eustres) od „szkodliwego” (dystres)
•  będziesz wiedział/a, jakie style radzenia  ze stresem stosujesz, na co dzień
•  przećwiczysz metody relaksacji
•  zapoznasz się z wpływem przekonań/myśli na stres
•  nauczysz się jak lepiej organizować swój czas

Program warsztatu:

1.  Ja i mój stres  
- poznanie definicji stresu
- rozpoznanie sfer dotkniętych objawami stresu (ciało, myśli,  emocje, zachowanie)
- autodiagnoza własnych objawów stresu
 
2. Moje metody radzenia sobie ze stresem
- rozpoznanie własnych strategii radzenia sobie ze stresem

3. Techniki radzenia sobie ze stresem
 - przećwiczenie wybranych metod relaksacji
(metody oddechowe, wizualizacja, automasaż)
- poznawcze strategie regulacji emocji w sytuacjach stresowych

4. Profilaktyka antystresowa
- jak zaplanować realizację nowych wyzwań
- rola postawy asertywnej oraz skutecznego zarządzania sobą w czasie
  
Metody szkoleniowe:
Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi, obejmującymi wykłady, ćwiczenia interaktywne w małych grupach, ćwiczenia indywidualne, wizualizacje.

Informacje o trenerze: 
Katarzyna Nowak  
Socjolog i doradca zawodowy pracujący z osobami wkraczającymi na rynek pracy, trener specjalizujący się w tematyce związanej z planowaniem kariery i poszukiwaniem pracy. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowego Studium Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kompetencjami w Szkole Głównej Handlowej, Szkoły Trenerów Biznesu INTRA, obecnie poszerza swoje kompetencje studiując psychologię.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w różnych branżach i sektorach,  m.in. przy projektach dotyczących rynku pracy, w doradztwie zawodowym i szkoleniach, rekrutacji (firma produkcyjna z branży chemicznej) oraz obsłudze klienta.

Informacje organizacyjne:

UWAGA ZAPISY RUSZAJĄ 12 kwietnia!

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 22 kwietnia (niedziela), w godz. 10.00-18.00 (z godzinną przerwą)

MIEJSCE: informacje o miejscu warsztatu zostaną przesłane razem z potwierdzeniem zapisu.

WARSZTAT JEST BEZPŁATNY, brak cateringu.

UCZESTNICY:  w warsztacie mogą wziąć udział studenci oraz doktoranci Politechniki Warszawskiej.

WAŻNE: chętnych zapraszamy do zabrania na warsztat karimaty, kocyku, który pomocny będzie w wykonywaniu ćwiczeń relaksacyjnych

ZAPISY: Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym  należy:
 - wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)

 - zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego, wydział, kierunek oraz rok studiów)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl

*propozycja warsztatu skierowana jest do studentów PW, posiadających aktualną legitymację studencką