Centrum Współpracy Międzynarodowej pragnie poinformować o wykładach zapraszanych w roku 2012 realizowanych przez Profesorów wizytujących (Visiting professors).

Wykłady zapraszane to działanie mające na celu umożliwienie studentom oraz pracownikom Politechniki Warszawskiej spotkania się ze znakomitymi przedstawicielami nauki, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy.

Harmonogram wykładów zapraszanych

WYDZIAŁ EiTI

dr J. Gryz „Database Query Optimization”, 7-31.05.2012

dr T.Wysocki “Advanced Wireless Communications”, 14.05 – 8.06.2012

WYDZIAŁ FIZYKI

dr Grażyna Odyniec “Phase diagram of quantum chromodynamics”, 21.05 – 15.06.2012

WYDZIAŁ GiK

Prof. F.Harvey „Geographic Information Systems, Spatial Data Infrastructure”, 15-31.05.2012

WYDZIAŁ SiMR

Prof. M.Sofonea „ Springs, Rods and Beams Modelling, Variational Formulations and Numerical SimulationsSprings and Beams 14-26.05.2012

Szczegółowe informacje dot. miejsca i godzin wykładów dostępne na wydziałach.

Wszystkie wykłady prowadzone są w jęz. angielskim.