Kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej przedłuża do dnia 04.06.2012 termin składania wniosków w:  Konkursie o dofinansowanie konferencji i szkoleń w instytucjach zagranicznych dla nauczycieli akademickich (SJO/Z/KL) ogłoszonym 23.04.2012 r.

konkurs_2012