Zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli SJO PW na temat: Praktyczne wykorzystanie edytora tekstu w tworzeniu materiałów do nauczania języka obcego CZĘŚĆ DRUGA

Szkolenie poprowadzi mgr Anna Wojtaś.

Termin: 19 czerwca 2012 godz. 10:00-13:00

Miejsce: Gmach Główny PW sala 326 OKNO

szkolenie_SJO

Szkolenie przewidziane jest na 2-2,5 godziny. Pozostały czas mamy w zapasie na dodatkowe ćwiczenia dla chętnych.

Program: Szkolenie, w formie warsztatu, odbędzie się w sali komputerowej i skierowane jest do nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium Języków Obcych PW w pełnym wymiarze czasu pracy. Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw formatowania testów cząstkowych, zaliczeniowych oraz materiałów do lektoratów tematycznych.

W części drugiej szkolenia planujemy krótkie powtórzenie części pierwszej (tworzenie i formatowanie tabel), a następnie skupimy się na następujących zadaniach:
- wstawianie w tekst obrazków i grafów
- wykorzystanie pola tekstowego
- uzupełnianie gotowych obrazków własnym tekstem
- formatowanie różnych typów zadań leksykalnych i gramatycznych (podział tekstu na kolumny, łączenie tekstu i tabeli)

Ile z tego programu uda nam się zrealizować, będzie zależało od poziomu zaawansowania uczestników. Powtórzenie całego szkolenia (część 1 i 2) przewidziane jest na wrzesień 2012.

Zapisy: Zapisujemy się u pani Oli Chabrowskiej w Sekretariacie SJO PW, pok. 417: osobiście, telefonicznie lub emailem w terminie do 6 czerwca 2012.

Liczba miejsc jest ograniczona.

mgr Danuta Sołtyska Kierownik Studium Języków Obcych Politechnika Warszawska tel ( 22) 234 7352
mgr Elżbieta Słowińska Studium Języków Obcych Kierownik Zadania nr 52 Projekt “Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”