Co wyróżnia ludzi odnoszących sukces?
Przede wszystkim – działają skutecznie! Biorą odpowiedzialność za swoje działania i nie szukają usprawiedliwień w czynnikach zewnętrznych. Pytanie więc, jak można działać skutecznie w dzisiejszym świecie? Jak motywować siebie i innych? Jak nie tracić czasu na rzeczy nieistotne i sprawić, aby rzeczy, które mają być zrobione – faktycznie zrobione były? M.in. na te pytania poszukamy odpowiedzi podczas warsztatu Efektywności osobistej.

Szkolenie dedykowane dla osób, które chcą efektywnie i skutecznie realizować swoje cele i z uśmiechem iść przez życie.

W programie:
- motywacja siebie i innych – prawdy i mity
- “eliminacja” przeszkód na drodze do celu
- koncentracja na rzeczach ważnych
- delegowanie zadań i odpowiedzialności
- wyznaczanie i rozliczanie celów
- efektywność a wydajność
- jak i co mówić, aby nas słuchano

Cel warsztatu:
Poznanie tajników motywacji (tego co motywuje nas i może motywować innych).
Poznanie wpływu odpowiedniej komunikacji w procesie realizacji celów.
Poznanie narzędzi ułatwiających wyznaczanie celów.
Wypracowanie rozwiązań/działań pozwalających na obejście „złodziei czasu”.

 Dzięki udziałowi w warsztacie:
- będziesz znał(a) metody i narzędzia ułatwiające wyznaczanie celów
- poznasz i przećwiczysz różne metody przekazywania informacji (tak, aby rzeczy najważniejsze zostały zapamiętane i zrealizowane)
- dowiesz się co motywuje Ciebie i może motywować innych
- dowiesz się jak nie tracić czasu na rzeczy mało ważne

 Metody pracy:

Warsztat prowadzony będzie metodami aktywizującymi według zasady “learning by doing” (m.in. ćwiczenia indywidualne, praca w grupach, case study, mini-prezentacje).

 Prowadzącay:

Piotr Stajura: Na co dzień pracuje jako Koordynator ds. Rekrutacji i Szkoleń w Contact Center DPD Polska. Z pasji i zamiłowania Trener Wewnętrzny Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej STER od września 2006. Od listopada 2008 posiada uprawnienia mediatora (certyfikat MEN). Ukończył Szkołę Sprzedaży Sandlera oraz Akademię Zarządzania Sprzedażą (Sandler Training). Od lutego 2009 do grudnia 2010 sprzedawca, konsultant i trener w ITO Polska. Od września 2009 członek SIETAR Polska. Wieloletni działacz organizacji pozarządowych. Poza Politechniką członek stowarzyszenia Centrum Budzenia Inicjatyw Młodzieżowych BUDZIK, wieloletni członek ZHP oraz uczestnik i lider wymian i treningów międzynarodowych w ramach Programu Młodzież (obecnie Młodzież w Działaniu). W szkoleniach szczególnie interesuje się efektywnością osobistą budowaniem grupy, komunikacją interpersonalną i uczeniem się międzykulturowym. Hołduje zasadzie wypowiedzianej ponad 2500 lat temu przez Lao Tsy: “Mądry jest człowiek znający innych, ale kto poznał samego siebie potężniejszy jest od niego”.

 Informacje organizacyjne:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 czerwca (sobota), w godz. 10.00-18.00

MIEJSCE: informacje o miejscu warsztatu zostaną przesłane razem z potwierdzeniem zapisu.

WARSZTAT JEST BEZPŁATNY, brak cateringu.

UCZESTNICY: w warsztacie mogą wziąć udział studenci oraz doktoranci Politechniki Warszawskiej.

ZAPISY: Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym należy:

- wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)

- zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego, wydział, kierunek oraz rok studiów) należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl

*propozycja warsztatu skierowana jest do studentów PW, posiadających aktualną legitymację studencką