Jeśli ciągle brakuje Ci czasu na wykonanie wszystkich zadań, weź na siebie dodatkowy obowiązek – lekcje języka obcego, zajęcia fakultatywne, opiekę nad psem starszej sąsiadki, albo zacznij udzielać korepetycji z matematyki. Absurd? Nic podobnego. Zgodnie z prawem Parkinsona im więc ej masz czasu, tym dłużej wykonujesz zadanie. Czyli – jeśli skrócisz czas, jaki masz na wykonanie zadanie, będziesz musiał je wykonać szybciej. Prawda,  czy nie?

Warsztaty Biura Karier 27 maja 2012 r.

Celem warsztatu „Zorganizuj się, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie” jest:

  • rozwinięcie umiejętności planowania i organizacji czasu pracy
  • zwiększenie umiejętności wyznaczania i realizowania celów i zadań
  • dostarczenie wiedzy i narzędzi wspomagających efektywne zarządzanie sobą w czasie

Czym zajmiemy się na warsztacie:

  • co to znaczy „zarządzać sobą w czasie”?
  • hierarchia, czyli odróżnianie spraw ważnych od pilnych
  • wyznaczanie priorytetów
  • umiejętność wyznaczania i osiągania celów krótko- i długoterminowych
  • radzenie sobie ze „złodziejami czasu”
  • asertywność a efektywne wykorzystanie czasu

Metody pracy: praca indywidualna, praca w małych zespołach, dyskusja, studium przypadku, mini-wykład.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

Trener:
Teresa Piatczyc Jachimowska – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, filolog klasyczny. Absolwentka Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Skończyła Szkołę Trenerów prowadzoną przez Grupę TROP.
Prowadzi autorskie szkolenia przede wszystkim z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, wyznaczania celów, zarządzania sobą w czasie, radzenia sobie w sytuacji zmiany, budowania zespołu, przywództwa, technik antystresowych oraz doradztwa zawodowego. Pasjonatka dramy oraz gier miejskich.

Zajęcia odbędą się 27 maja 2012 r., w godz. 9.30 – 17.30.

Informacje organizacyjne:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 27 maja (niedziela), w godz. 9.30-17.30 

MIEJSCE: informacje o miejscu warsztatu zostaną przesłane razem z potwierdzeniem zapisu.

WARSZTAT JEST BEZPŁATNY, brak cateringu.

UCZESTNICY:  w warsztacie mogą wziąć udział studenci oraz doktoranci Politechniki Warszawskiej.

ZAPISY: Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym  należy:

 - wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)

 - zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego, wydział, kierunek oraz rok studiów)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl

*propozycja warsztatu skierowana jest do studentów PW, posiadających aktualną legitymację studencką