Studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zapraszamy do składania wniosków o stypendium pozwalające na odbycie, trwających od trzech do sześciu miesięcy, staży w przedsiębiorstwach lub instytucjach, które nie mogą wypłacać studentom wynagrodzenia.

I tura dodatkowa trwa do 21 września 2012 r.

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału EiTI