W roku akademickim 2012/2013 najlepsi studenci pierwszego roku na kierunkach Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa oraz Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym otrzymają stypendia w ramach kierunków zamawianych.

Stypendia w wysokości 1000 zł otrzyma nie więcej niż 50% ogółu osób objętych programem. Oprócz stypendiów, w trakcie studiów studenci będą mieli możliwości korzystania z następujących działań podnoszących atrakcyjność kształcenia:

Na kierunku Automatyka i Robotyka:

 • ponadprogramowe wykłady profesorów z renomowanych światowych ośrodków akademickich, zajmujących się zagadnieniami automatyki i robotyki,
 • nieodpłatne, certyfikowane szkolenia zawodowe, m.in. z zakresu oprogramowania do zbierania i przetwarzania danych pomiarowych, programowania mikrokontrolerów, sterowników PLC i robotów przemysłowych, a także systemów wizyjnych i systemów bezpieczeństwa w robotyce,
 • możliwość bezpłatnego uzyskania uprawnień SEP (do pracy z urządzeniami elektrycznymi do 1kV),
 • darmowe szkolenia z zakresu ochrony środowiska i przedsiębiorczości,
 • dodatkowe zajęcia, prowadzone przez specjalistów z firm zajmujących się budową i eksploatacją robotów,
 • dofinansowanie wyjazdów studyjnych do wiodących (w obszarze automatyki i robotyki) ośrodków przemysłowych i akademickich, w tym także zagranicznych,
 • wyjazdy na wystawy i targi z branży robotycznej,
 • dofinansowanie prac konstrukcyjnych, wykonywanych w ramach Koła Naukowego Robotyki. Więcej informacji na http://www.air.meil.pw.edu.pl

Na kierunkach Biotechnologia  i Technologia Chemiczna:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii i biologii dla studentów pierwszego roku,
 • zagraniczne i krajowe długoterminowe staże studenckie,
 • udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych,
 • serie wykładów dotyczących ochrony środowiska i przedsiębiorczości,
 • cykl wykładów na temat najnowszych osiągnięć nauki,
 • szkoły letnie i kursy specjalistyczne,
 • ćwiczenia laboratoryjne prowadzone w ramach „otwartego laboratorium”,
 • wizyty studyjne w zakładach przemysłowych. Więcej informacji na http://www.ch.pw.edu.pl

Dodatkowo na dwóch kierunkach zwiększono liczbę miejsc dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych: na kierunku Automatyka i Robotyka  do 48 miejsc i Biotechnologia  do 145 miejsc.

Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, spośród 260 zgłoszonych wniosków, 126 uzyskało ocenę pozytywną. Spośród nich do dofinansowania zakwalifikowały się 93 wnioski. Ze względu na wysoką jakość projektów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które realizuje program, podjęło decyzję o zwiększeniu finansowania z pierwotnej kwoty 200 mln do 300 mln złotych. Więcej na http://www.naukawpolsce.pl.

Źródło: www.pw.edu.pl