Dołącz do naszego zespołu!
Oferujemy pracę na stanowisku samodzielny referent/specjalista ds. projektów .

Ogłoszenie na wolne stanowisko - samodzielny referent/specjalista ds. projektów -
w pełnym wymiarze czasu pracy w Biurze ds. projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”,
w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania względem kandydatów:

  • wykształcenie wyższe,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • bardzo dobra obsługa komputera,
  • znajomość oprogramowania MS Office, w szczególności bardzo dobra znajomość programu Excel, która będzie weryfikowana w trakcie drugiego etapu rekrutacji tj. podczas rozmów kwalifikacyjnych,
  • znajomość tematyki projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności w obszarze związanym ze sprawozdawczością dotyczącą uczestników projektów i bazą PEFS, będzie istotnym atutem,
  • bardzo dobra organizacja pracy,
  • umiejętność szybkiego uczenia się.

Warunki zatrudnienia:

  • pełny etat,
  • wynagrodzenie ok. 3200 zł brutto/miesięcznie,
  • umowa na czas określony (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny).

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji związanej z uczestnikami projektu, w szczególności bazy PEFS.

Prosimy o wyraźne wskazanie w CV lub liście motywacyjnym jakie dokumenty poświadczają posiadanie przez kandydata wiedzy z zakresu tematyki dotyczącej funduszy strukturalnych oraz programu Excel lub wskazanie stanowiska pracy, na którym taką wiedzę/umiejętności nabył (opis stanowiska pracy/zakres czynności służbowych).

Zatrudnienie od 1 września 2012 r.

Zastrzegamy możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Dokumenty (CV, list motywacyjny) należy składać do 25 czerwca 2012 r. w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej, ul Noakowskiego 3 pokój 50 G lub przesłać na adres email: r.ruzik@pr.pw.edu.pl.
W przypadku pytań lub wątpliwości informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 234-59-93, (22) 234-59-88 lub podanym adresem email.

Etat współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.