Zapraszamy do korzystania z wykładów multimedialnych wprowadzających zagadnienia ochrony środowiska przed skutkami motoryzacji.

www.ekologia-motoryzacja.simr.pw.edu.pl