Zapraszamy do składania ofert w przetargu na opracowanie projektów graficznych oraz druk materiałów promocyjnych w języku angielskim.

Termin składania ofert mija: 07.08.2012 r. godzina 11.30

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja w zakładce zamówienia publiczne.