Warsztat o komunikacji, stereotypach i wzajemnych oczekiwaniach kobiet i mężczyzn wobec siebie.

Warsztat Biura Karier 28 lipca 2012 r.

Słyszałaś kiedyś o sekretnym języku mężczyzn?
A może doświadczyłeś, pomimo precyzyjnej argumentacji, braku zrozumienia dla Twoich starań ze strony kobiety?
Dlaczego niektórzy komunikują się z płcią przeciwną bez większych problemów, a dla innych niemal każde słowo prowadzi do konfliktu, niezrozumienia i trwających godzinami wyjaśnień i tłumaczeń?

Szkolenie dedykowane jest:

  • dla osób, które chcą przyjrzeć się swoim oczekiwaniom i komunikacji z płcią przeciwną – niezależnie czy to z partnerem/partnerką, przyjacielem/przyjaciółką czy po prostu kolegą/koleżanką;
  • dla Kobiet, które chcą wiedzieć JAK i CO mówić, by Mężczyźni robili to czego one oczekują;
  • dla Mężczyzn którzy chcą zrozumieć na czym ta różnica w komunikacji polega i JAK mówić by Kobiety ich usłyszały;

Cele warsztatu:
Doskonalenie umiejętności porozumiewania się kobiet i mężczyzn.
Usystematyzowanie wiedzy, co jest stereotypem, a co rzeczywistą różnicą w komunikacji kobiet i mężczyzn.
Poznanie odmiennych sposobów zachowania się obu płci w trudnych sytuacjach.
Poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów.

Program:

  • Poznanie tajników komunikacji płci przeciwnej.
  • Męskie i kobiece stereotypy zagrażające dobrej komunikacji.
  • Oczekiwania płci przeciwnej.
  • Różnice w zachowaniu kobiet i mężczyzn w trudnych sytuacjach
  • Negocjowanie związku.
  • Wypracowanie pomocnych technik/narzędzi/podpowiedzi ułatwiających “obchodzenie się” z partnerem/partnerką.

Warsztat prowadzony będzie metodami aktywizującymi według zasady “learning by doing” (m.in. ćwiczenia indywidualne, praca w grupach, case study, mini-prezentacje).

Informacje organizacyjne:

Czas: 28.07.2012 (sobota), godz. 9.00-17.00
Miejsce: Informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.
Koszty: warsztat bezpłatny, brak cateringu

Informacje o trenerach:

Edyta Wieczorek: Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z: negocjacji, asertywności, przywództwa i budowania zespołu. Jest trenerką technik szybkiego czytania i zapamiętywania. Doświadczenie w negocjacjach zdobyła pracując jako specjalista do spraw negocjacji i obrotu licencjami w Polskim Radio. Współpracowała z Fundacją Świętego Mikołaja. Organizatorka Warszawskiego Międzyuczelnianego  Turnieju Negocjacyjnego, oraz ogólnopolskich Konferencji dla Uczniów i Nauczycieli.

Piotr Stajura: Na co dzień pracuje jako Koordynator ds. Rekrutacji i Szkoleń w Contact Center DPD Polska. Z pasji i zamiłowania Trener Wewnętrzny Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej STER od września 2006. Od listopada 2008 posiada uprawnienia mediatora (certyfikat MEN). Ukończył Szkołę Sprzedaży Sandlera oraz Akademię Zarządzania Sprzedażą (Sandler Training). Od lutego 2009 do grudnia 2010 sprzedawca, konsultant i trener w ITO Polska. Członek SIETAR Polska. Wieloletni działacz organizacji pozarządowych. Poza Politechniką członek i założyciel stowarzyszenia Centrum Budzenia Inicjatyw Młodzieżowych BUDZIK, wieloletni działacz ZHP oraz uczestnik i lider wymian i treningów międzynarodowych w ramach Programu Młodzież (obecnie Młodzież w Działaniu). W szkoleniach szczególnie interesuje się efektywnością osobistą budowaniem grupy, komunikacją interpersonalną i uczeniem się międzykulturowym. Hołduje zasadzie wypowiedzianej ponad 2500 lat temu przez Lao Tsy: “Mądry jest człowiek znający innych, ale kto poznał samego siebie potężniejszy jest od niego”.

Zapisy:

Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym  należy:

 - wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)

 - zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl