Zapraszamy do składania oferta w przetargu na: Produkcję i druk materiałów promocyjnych, promocję w Internecie i zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz przygotowanie spotu reklamowego.

Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012. Termin składania ofert mija: 11 września o godzinie 10:00

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dostępne są w zakładce: zamówienia publiczne