Jak rozróżnić “dobry stres” (eustres) od “szkodliwego” (dystres)? Jakie są techniki radzenia sobie ze stresem?

Biuro Karier PW zaprasza studentów i doktorantów Uczelni na WARSZTAT ANTYSTRESOWY.

CZAS TRWANIA: 15 września (sobota), w godz. 10.00-18.00

Program warsztatu:
1.  Ja i mój stres
- poznanie definicji stresu
- rozpoznanie sfer dotkniętych objawami stresu (ciało, myśli,  emocje, zachowanie)
- autodiagnoza własnych objawów stresu

2. Moje metody radzenia sobie ze stresem
- rozpoznanie własnych strategii radzenia sobie ze stresem

3. Techniki radzenia sobie ze stresem
- przećwiczenie wybranych metod relaksacji
(metody oddechowe, wizualizacja, automasaż)
- poznawcze strategie regulacji emocji w sytuacjach stresowych

4. Profilaktyka antystresowa
- jak zaplanować realizację nowych wyzwań
- rola postawy asertywnej oraz skutecznego zarządzania sobą w czasie

Metody szkoleniowe: Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi, obejmującymi wykłady, ćwiczenia interaktywne w małych grupach, ćwiczenia indywidualne, wizualizacje.

Informacje o trenerze: Katarzyna Nowak -Socjolog i doradca zawodowy pracujący z osobami wkraczającymi na rynek pracy, trener specjalizujący się w tematyce związanej z planowaniem kariery i poszukiwaniem pracy. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowego Studium Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kompetencjami w Szkole Głównej Handlowej, Szkoły Trenerów Biznesu INTRA, obecnie poszerza swoje kompetencje studiując psychologię. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w różnych branżach i sektorach,  m.in. przy projektach dotyczących rynku pracy, w doradztwie zawodowym i szkoleniach, rekrutacji (firma produkcyjna z branży chemicznej) oraz obsłudze klienta.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie: Biura Karier PW.