Zapraszamy studentów na bezpłatny kurs, który odbędzie się w dniach 20-21 października i 27-28 października 2012 r. 

 TEMATYKA KURSU

 Wykłady poświęcone będą następującym zagadnieniom:

  • budowa, podział i zasada działania sensorów chemicznych
  • rodzaje i charakterystyka poszczególnych grup biosensorów
  • problemy miniaturyzacji sensorów i biosensorów
  • budowa, zasada działania i zastosowania elektronicznego języka
  • zastosowanie sensorów i biosensorów w analizie procesowej

Ćwiczenia laboratoryjne będą ilustracją tematów poruszanych podczas wykładów i będą dotyczyły:

  • biosensorów potencjometrycznych
  • biosensorów amperometrycznych
  • zastosowania biosensorów w układach przepływowych do analiz klinicznych
  • zastosowania elektronicznego języka do rozpoznawania próbek spożywczych

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy studentów zarejestrowanych na co najmniej V semestrze i doktorantów będących uczestnikami studiów magisterskich i doktoranckich prowadzonych przez Politechnikę Warszawską.

ZGŁOSZENIA

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu do 16 października 2012 na adres: lukegor@ch.pw.edu.pl (prosimy o podanie numeru legitymacji studenckiej, roku studiów, średniej ocen i specjalności – w przypadku zbyt dużej liczby chętnych decyduje: stopień zaawansowania studiów, specjalność, średnia ocen, kolejność zgłoszeń).

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Łukasz Górski, Zakład Mikrobioanalityki, pok. 10 (Gmach Starej Chemii), lukegor@ch.pw.edu.pl.

Uczestnictwo w kursie potwierdzone zostanie certyfikatem afiliowanym przez Politechnikę Warszawską.