Droga Studentko, Drogi Studencie!

Jeśli zastanawiasz się nad tym jaka/i jesteś? Co jest Twoją mocną stroną? Zapraszamy do udziału w testach psychologicznych. Tylko w ten sposób uzyskasz profesjonalny opisu Twojego profilu!

Termin: 11 września 2012 r.

LISTA REZERWOWA

Czym są testy psychologiczne?

Testy psychologiczne to profesjonalne narzędzie badawcze, którego wyniki pozwalają wnioskować o pewnych cechach, właściwościach oraz potencjale osoby badanej. Niektóre z nich są wykorzystywane podczas rekrutacji pracowników.

Badania testowe przeprowadzane w Biurze Karier mają charakter grupowy (5 osób). Trwają one około 60 – 80 minut. W tym czasie należy wypełnić ankietę personalną, a także testy badające temperament, osobowość oraz sposoby radzenia sobie ze stresem.

Wyniki  omawiane są w trakcie spotkania indywidualnego, którego termin ustalany jest po wykonaniu testów.

Celem konsultacji  jest przedstawienie charakterystyki psychologicznej oraz zaplanowanie ścieżki rozwoju. Spotkanie prowadzone jest w formie dyskusji. Każdy z uczestników otrzymuje raport – podsumowanie wyników z testów psychologicznych.

Testy przeprowadza Ewa Kluczek-Woźniak: psycholog, doradca zawodowy Biura Karier Politechniki Warszawskiej.

CZAS I MIEJSCE:

11 września 2012 (wtorek), godzina 15.00, Gmach Główny, pok. 307

Z uwagi na charakter badania bardzo ważna jest punktualność. Startujemy o godzinie 15.00.

ZAPISY:

Konsultacje są częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym należy:

  • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
  • następnie na adres konsultacje@bk.pw.edu.pl należy wysłać nam swoje zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu; w temacie wpisz – testy psychologiczne)

*propozycja skierowana jest studentów PW, posiadających aktulną legitymację studencką