Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej na bezpłatne 30-godzinne zajęcia  z EMISJI GŁOSU.

Termin zajęć: środy, godz. 15.00-16.30

Rekrutacja trwa do 5 października 2012 r.

 Kontakt: mgr Marta Strzemieczna, tel. 22 234 65 37, e-mail: m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl 

Miejsce: Gmach Główny, numer sali zostanie podany  w późniejszym terminie. 

O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwsze zajęcia: 10 października 2012 r., godz. 15.00