Jeśli ciągle brakuje Ci czasu na wykonanie wszystkich zadań, weź na siebie dodatkowy obowiązek – lekcje języka obcego, zajęcia fakultatywne, opiekę nad psem starszej sąsiadki, albo zacznij udzielać korepetycji z matematyki. Absurd? Nic podobnego. Zgodnie z prawem Parkinsona im więcej masz czasu, tym dłużej wykonujesz zadanie. Czyli – jeśli skrócisz czas, jaki masz na wykonanie zadania, będziesz musiał je wykonać szybciej. Prawda czy fałsz?

Warsztaty Biura Karier 6 października 2012 r.

Cele warsztatu:

  • rozwinięcie umiejętności planowania i organizacji czasu pracy,
  • zwiększenie umiejętności wyznaczania i realizowania celów i zadań,
  • dostarczenie wiedzy i narzędzi wspomagających efektywne zarządzanie sobą w czasie.

Program:

  • co to znaczy „zarządzać sobą w czasie”?
  • hierarchia, czyli odróżnianie spraw ważnych od pilnych,
  • wyznaczanie priorytetów,
  • umiejętność wyznaczania i osiągania celów krótko- i długoterminowych,
  • radzenie sobie ze „złodziejami czasu”
  • asertywność a efektywne wykorzystanie czasu.

Metody i techniki szkoleniowe: praca indywidualna, praca w małych zespołach, dyskusja, studium przypadku, miniwykład.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

Trener:
Teresa Piatczyc Jachimowska – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, filolog klasyczny. Absolwentka Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Skończyła Szkołę Trenerów prowadzoną przez Grupę TROP.
Prowadzi autorskie szkolenia przede wszystkim z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, wyznaczania celów, zarządzania sobą w czasie, radzenia sobie w sytuacji zmiany, budowania zespołu, przywództwa, technik antystresowych oraz doradztwa zawodowego. Pasjonatka dramy oraz gier miejskich.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas: 06.10.2012 (sobota), godz. 9.30 – 17.30

Miejsce: Informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

Koszty: warsztat bezpłatny, brak cateringu

ZAPISY

Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym  należy:

 - wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)

 - zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl