Emocje budzą emocje. Ludzie różnią się w podejściu do emocji. Dla jednych stanowią one o barwach życia, dla innych są niewygodnym obciążeniem. Są też tacy, którzy traktują emocje jak przeszkodę w jasnym, logicznym myśleniu i konkretnym działaniu. Emocje towarzyszą nam na co dzień, czy tego chcemy czy nie.

Warsztaty Biura Karier 15 listopada 2012 r.

Najważniejszym źródłem naszych emocji są kontakty międzyludzkie. Rozumiejąc własne i cudze emocje ułatwiamy sobie życie. Czy to w kontaktach  zawodowych,  czy też prywatnych. Doskonaląc sztukę wyrażania swoich emocji nadajemy kształt naszym relacjom z innymi.

Tematyka:

 • Wprowadzenie pojęcia inteligencja emocjonalna.
 • Identyfikacja i rozpoznawania emocji.
 • Wyrażanie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych.
 • Emocje w komunikacji z innymi.

Cele:

 • Edukacja na temat rozpoznawania i nazywania  własnych emocji towarzyszących w kontaktach społecznych.
 • Doskonalenie  umiejętności   wyrażania emocji  przyjemnych  i nieprzyjemnych.
 • Zachęcenie do otwartego i bezpośredniego okazywania emocji.

Dzięki udziale w warsztacie będziesz…

 • Znał/-a różnorodność emocji, które towarzyszą ludziom.
 • Wiedział/-a, jak wyrażać konstruktywnie nieprzyjemne emocje ( złość, gniew).
 • Potrafił/-a dostrzegać znaczenie komunikowania przyjemnych  emocji w kontaktach z ludźmi.
 • Bogatszy/-a o własne doświadczenie.

Metody pracy: Warsztat jako aktywna metoda pracy łączy w sobie kilka elementów tj: miniwykład, burza mózgów, analiza doświadczenia, prace w grupach, gry integracyjne, odgrywanie scenek, ćwiczenia indywidualne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

CZAS: 15.11.2012 (czwartek), godz. 14.15-20.15

MIEJSCE: informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

KOSZTY: warsztat bezpłatny, brak cateringu.

ZAPISY: Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym należy:                                  

 • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
 • zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu oraz numer telefonu kontaktowego) należy przesłać na adres: warsztaty@bk.pw.edu.pl

Prowadząca:
Karina Kalinowska – trener, pedagog. Prowadzi warsztaty z obszaru umiejętności psychologicznych:  komunikacja interpersonalna, własne zasoby, komunikacja asertywna. Zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej w kontakcie indywidualnym i grupowym. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, których odbiorcami są : młodzież, studenci i dorośli.  Miłośniczka gór latem i zimą… i swoich kotów.