Droga Studentko/Studencie,

ten warsztat jest dla Ciebie, jeżeli:
   -  szukasz odpowiedzi na pytania „kim jestem”, „czego pragnę”, „dokąd zmierzam”,
   -  zastanawiasz się, co jest Twoją mocną stroną,
   -  chcesz określić swoje cele zawodowe.

Warsztat Biura Karier 27 października 2012 r.

Myślą przewodnią warsztatu są słowa Konfucjusza, który głosił, iż „żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia”.

Jeśli nie wiesz jeszcze, jakiej pracy szukać po studiach, masz wątpliwości związane z optymalnym dla Ciebie zajęciem zawodowym lub też czujesz, że nadeszła pora nadać marzeniom realne kształty, zgłoś się na szkolenie dotyczące samopoznania i planowania kariery!

Cele szkolenia:

  • wsparcie w odkrywaniu własnego potencjału przez uczestników,
  • analiza silnych stron, talentów, pasji, marzeń, wartości oraz dotychczasowych doświadczeń pod kątem planowania kariery,
  • wzmocnienie wiary we własne możliwości oraz zwiększenie wewnętrznej motywacji,
  • przedstawienie narzędzi pomocnych w poszukiwaniu optymalnej pracy,
  • poznanie własnych preferencji dotyczących podejmowania decyzji,
  • przygotowanie do wprowadzania w życiu zmian / radzenia sobie ze zmianami,
  • nauka skutecznych technik planowania,

czyli rozpoznanie mapy własnych zasobów i potrzeb, niezbędnej, by określić przystanki oraz cel podróży zawodowej, a w efekcie osiągnąć satysfakcję z wykonywanej pracy.

Metody pracy:

Podczas warsztatu przewidziane są różnorodne formy pracy, z przewagą ćwiczeń indywidualnych. Zajęcia będą ukierunkowane na przemyślenie kluczowych podczas planowania życia zawodowego spraw, dzielenie się doświadczeniami, pomysłami, spostrzeżeniami oraz wzajemne inspirowanie się.

Prowadząca:

Katarzyna Nowak – doradca kariery, trener, socjolog, w trakcie studiów psychologicznych, z doświadczeniem w pracy ze studentami i absolwentami różnych kierunków studiów, przy projektach związanych z aktywizacją na rynku pracy oraz wspieraniem w podejmowaniu decyzji zawodowych i edukacyjnych, licencjonowana trenerka programu planowania kariery „Spadochron”.

 Informacje organizacyjne:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 27 października (sobota), w godz. 10.00-18.00

MIEJSCE: informacje o miejscu warsztatu zostaną przesłane razem z potwierdzeniem zapisu.

WARSZTAT JEST BEZPŁATNY, brak cateringu.

UCZESTNICY:  w warsztacie mogą wziąć udział studenci oraz doktoranci Politechniki Warszawskiej.

ZAPISY: Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym  należy:

 - wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)

 - zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego, wydział, kierunek oraz rok studiów)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl

*propozycja warsztatu skierowana jest do studentów PW, posiadających aktualną legitymację studencką