Każdy dzień jest pełen sytuacji wymagających od nas umiejętności negocjacyjnych. Właśnie to odkryłeś? Masz mało czasu, a chcesz dobrze przygotować się do rozmowy w której spodziewasz się elementów negocjacji? Chcesz skuteczniej komunikować się w celu osiągnięcia porozumienia? lub po prostu interesuje Cię tematyka negocjacji? Ten warsztat jest dla Ciebie!

Warsztaty Biura Karier 20 października 2012 r.

Cele warsztatu:

 • Zdefiniowanie podstawowych pojęć w negocjacjach.
 • Nabycie wiedzy o stylach i technikach negocjacyjnych.
 • Rozwinięcie umiejętności argumentowania.

Program:

 • definicja pojęcia negocjacje,
 • przygotowanie do negocjacji,
 • fazy negocjacji,
 • negocjacje pozycyjne,
 • negocjacje rzeczowe,
 • argumentacja w negocjacjach.

Metody pracy:
Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia się – gier, pracy w małych grupach, miniwykładów i dyskusji.

Materiały:
Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

Informacje o trenerze:
Edyta Wieczorek  specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z: negocjacji, asertywności, przywództwa i budowania zespołu. Jest trenerką technik szybkiego czytania i zapamiętywania. Doświadczenie w negocjacjach zdobyła pracując jako specjalista do spraw negocjacji i obrotu licencjami w Polskim Radio. Współpracowała z Fundacją Świętego Mikołaja. Organizatorka Warszawskiego Międzyuczelnianego  Turnieju Negocjacyjnego, oraz ogólnopolskich Konferencji dla Uczniów i Nauczycieli.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas: 20.10.2012 (sobota), godz. 10.00-16.00

Miejsce: Informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

Koszty: warsztat bezpłatny, brak cateringu

ZAPISY

Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym  należy:

 • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
 • zgłoszenie na warsztat (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl