Warsztat, podczas którego każdy będzie miał szansę przyjrzeć się, jak na co dzień funkcjonuje z innymi i sam ze sobą, i jak wpływa to na Twoje życie i relacje. Wspólnie z innymi uczestnikami warsztatu będziecie poszukiwać dróg pozytywnej zmiany i ćwiczyć niezbędne ku temu umiejętności.

13.10.2012 (sobota), godz. 9.30-17.30 Warsztaty Biura Karier

Cele warsztatu:

  • Pogłębienie wiedzy na swój temat.
  • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
  • Dostarczenie wiedzy na temat efektywnej komunikacji.
  • Ćwiczenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych.

Główne zagadnienia warsztatu:

  • Mój obraz siebie. Moje mocne i słabe strony.
  • Emocje i uczucia. Rozpoznawanie i nazywanie przeżywanych uczuć.
  • Komunikacja. Konstruktywne wyrażanie emocji.

Przewidywane efekty warsztatu:

  • Pogłębienie wiedzy na temat swoich zasobów i swoich braków.
  • Dostrzeżenie istoty świadomej samoakceptacji.
  • Nabycie umiejętności konstruktywnego komunikowania swoich emocji.

Metody pracy:
Zajęcia prowadzone metodą warsztatową, opartą na aktywności uczestników warsztatu. Praca na własnym doświadczeniu, poprzez symulacje sytuacji i ćwiczenia aktywizujące autorefleksję i autoanalizę. Istotną częścią będą również mini wykłady, wprowadzające uczestników w tematykę warsztatu, oraz  dyskusje.

Trener:
Małgorzata Randzio – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytety Warszawskiego. Ukończyła cykl zajęć Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Od ponad pięciu lat pracuje warsztatowo z grupami nad nabywaniem i pogłębianiem świadomości i ćwiczeniem różnego rodzaju umiejętności psychologicznych. Równolegle rozwija się w kierunku psychoterapeutycznym.
Współpracuje z wieloma firmami i Fundacją Wellness.
Psychologia jest jej prawdziwą pasją, którą ma szczęście realizować zawodowo.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas: 13.10.2012 (sobota), godz. 9.30-17.30

Miejsce: Informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

Koszty: warsztat bezpłatny, brak cateringu

ZAPISY

Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym  należy:

 - wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)

 - zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl