W ramach Pakietu Specjalnego zapraszamy na konsultacje (w formie warsztatowej) z zakresu prawa pracy. Na konsultacjach uzyskasz informację na temat przepisów prawa regulujących stosunki na linii pracodawca – pracownik. Dowiesz się jak bezpiecznie zawrzeć umowę o pracę, oraz uzyskasz informację na temat umów cywilnoprawnych.

Konsultacje Biura Karier 27 listopada 212 r.

Tematyka spotkania będzie obejmować:

 1. Podstawowe zasady prawa pracy
 2. Umowa o pracę – umowy czasowe i na czas nieokreślony.
 3. Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna.
 4. Rozwiązywanie umów o pracę – podstawowe zagadnienia.
 5. Podstawowe obowiązki pracownika.
 6. Podstawowe obowiązki pracodawcy.
 7. Czas pracy – podstawowe zagadnienia.
 8. Wynagrodzenie za pracę – podstawowe zagadnienia.
 9. Urlopy pracownicze: wypoczynkowy i bezpłatny.
 10. Co to jest zakaz konkurencji?
 11. Co to jest mobbing?
 12. Równouprawnienie w zatrudnieniu – podstawowe zagadnienia.

Po każdym z tematów przewidziany jest czas na indywidualne pytania i luźną dyskusję.

KONSULTACJE POPROWADZI magister prawa Joanna Baczyńska. Pracownik Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w prawie pracy. Doradca prawny dla beneficjentów projektów systemowych realizowanych z PO KL.
Trener – wykładowca prawa pracy oraz zagadnień związanych z zakładaniem działalności gospodarczej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

CZAS: 27.11.2012 (wtorek), godz. 14:15-18:15

MIEJSCE: Gmach Główny PW (szczegóły po zapisie)

ZAPISY:
Konsultacje są częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym  należy:

 •  wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
 •  następnie na adres konsultacje@bk.pw.edu.pl należy wysłać nam swoje zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, numer telefonu i indeksu.

*propozycja skierowana jest do studentów PW, posiadających aktualną legitymację studencką