Assessment  Center (AC) zwany również centrum oceny lub zintegrowanym ośrodkiem oceny to stosowany w procesie rekrutacji zestaw ćwiczeń, testów i zadań, które pozwalają dokonać wśród starannie wyselekcjonowanych kandydatów oceny ich kluczowych kompetencji dla konkretnego stanowiska. Zdaniem specjalistów AC jest najbardziej obiektywną metodą i osiąga najwyższą trafność przy ocenie kandydatów do pracy.

Warsztaty Biura Karier  29 listopada 2012 r.

Udział w próbnych sesjach AC umożliwia zapoznanie się z zasadami metody oceny zintegrowanej, poznanie ćwiczeń i metod powszechnie stosowanych w procesie rekrutacji oraz zdobycie dodatkowej wiedzy o sobie, o swoich często nieświadomych zachowaniach i reakcjach, jak również odkrycia tych mocnych stron, z których uczestnik nie zdawał sobie do tej pory sprawy.

Cele warsztatu

  • Nabycie wiedzy czym jest AC
  • Ocena poziomu kluczowych kompetencji w realizacji zadań postawionych przed Uczestnikami
  • Identyfikacja indywidualnych mocnych i słabych stron Uczestników

Czym zajmiemy się w czasie warsztatu:

Większość zadań podczas próbnej sesji AC będzie miało charakter zespołowy. Zastosowany zestaw ćwiczeń pozwoli na ocenę  predyspozycji i umiejętności, takich jak:
 skuteczna komunikacja,
 asertywność,
 określenie pełnionych ról w zespole,
 praca w zespole,
 umiejętności organizacyjne.  Pojawią się również zadania indywidualne: przygotowanie prezentacji, koszyk zadań, testy.

 Materiały
Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.  

Prowadząca:

Edyta Wieczorek  specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z: negocjacji, asertywności, przywództwa i budowania zespołu. Jest trenerką technik szybkiego czytania i zapamiętywania. Doświadczenie w negocjacjach zdobyła pracując jako specjalista do spraw negocjacji i obrotu licencjami w Polskim Radio. Współpracowała z Fundacją Świętego Mikołaja. Organizatorka Warszawskiego Międzyuczelnianego  Turnieju Negocjacyjnego, oraz ogólnopolskich Konferencji dla Uczniów i Nauczycieli.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas: 29.11.2012 (czwartek), godz. 14.15-18.15

Miejsce: Informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

Koszty: warsztat bezpłatny, brak cateringu

Zapisy:

Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym  należy:

 - wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)

 - zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl