W odpowiedzi na konkurs na naukowe stypendia CAS/28/POKL wpłynęły 53 wnioski od młodych doktorów Politechniki Warszawskiej.

Ocenę formalną przeszły pozytywnie wszystkie wnioski. Wnioski zostaną przekazane do oceny merytorycznej Komisji Konkursowej Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu na naukowe stypendia dla młodych doktorów CAS/28/POKL to grudzień 2012 r.