Archiwum dla Grudzień, 2012

Rozstrzygnięcie konkursów na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów oraz dla nauczycieli akademickich

Komisja Konkursowa Centrum Studiów Zaawansowanych rozstrzygnęła konkursy o naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów CAS/29/POKL oraz dla nauczycieli akademickich CAS/30/POKL.

Więcej >

Życzenia świąteczne!

Konferencja projektu “Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”

W dniach 29-30 listopada 2012 r. w Hotelu Zamek Pułtusk Dom Polonii odbyła się konferencja „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej – studia i specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy”, w której udział wzięli kierownicy zadań wchodzących w skład Projektu, a także przedstawiciele poszczególnych jednostek Politechniki Warszawskiej.

Więcej >

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendia naukowe dla młodych doktorów PW

Komisja Konkursowa Centrum Studiów Zaawansowanych PW rozstrzygnęła konkurs na stypendia naukowe dla młodych doktorów Politechniki Warszawskiej, CAS/28/POKL.

Więcej >

Wyniki oceny formalnej wniosków – naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i nauczycieli akademickich

W odpowiedzi na konkurs na naukowe stypendia wyjazdowe CAS/29/POKL wpłynęło 25 wniosków od doktorantów PW, natomiast na konkurs CAS/30/POKL wpłynęło 18 wniosków od nauczycieli akademickich PW.

Ocenę formalną przeszły pozytywnie wszystkie wnioski. Wnioski zostaną przekazane do oceny merytorycznej Komisji Konkursowej Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursów na naukowe stypendia wyjazdowe CAS/29/POKL i CAS/30/POKL to druga połowa grudnia 2012 r.

Staże długoterminowe na Wydziale EiTI PW – II tura dodatkowa

Studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, zainteresowanych odbyciem stażu długoterminowego, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Obecnie prowadzona jest II tura dodatkowa – do 14 grudnia 2012, pozostałe stypendia na rok 2012 i stypendia na początek 2013 roku.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www

Staże długoterminowe na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Studentów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, zainteresowanych odbyciem stażu długoterminowego, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Najlepszym studentom wyłonionym na podstawie listy rankingowej, którzy odbywają staż trwający przynajmniej 3 miesiące w zakładzie przemysłowym w Polsce lub za granicą, przyznawane są stypendia.

UWAGA! Termin zgłoszeń mija 31.12.2012 r.!

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeń dostępne na stronie www