Studentów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, zainteresowanych odbyciem stażu długoterminowego, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Najlepszym studentom wyłonionym na podstawie listy rankingowej, którzy odbywają staż trwający przynajmniej 3 miesiące w zakładzie przemysłowym w Polsce lub za granicą, przyznawane są stypendia.

UWAGA! Termin zgłoszeń mija 31.12.2012 r.!

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeń dostępne na stronie www