Asertywność w dzisiejszym świecie jest pojęciem często używanym i bardzo popularnym. Jest też cechą pożądaną zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Czym jednak jest asertywność? Czy jest tylko stanowczym mówieniem „nie”, czy też może to pojęcie jest szersze i prowadzi nas do komunikacji pełnej szacunku dla własnych i cudzych potrzeb i granic…?

Warsztat Biura Karier 26 stycznia 2013 r.

Ten warsztat skierowany jest do osób, które chciałyby zwiększyć swoją świadomość w zakresie asertywnej komunikacji oraz pogłębić swoje umiejętności na tym polu.

Celem warsztatu jest:

 1. zapoznanie uczestników z tematyką asertywnej komunikacji;
 2. pomoc w określeniu swoich aktualnych umiejętności w zakresie asertywnej komunikacji;
 3. pogłębienie umiejętności asertywnego:
 • odmawiania
 • konfrontowania poglądów, wartości i postaw
 • reagowania na krytykę i agresję
 • wyrażania złości
 • udzielania konstruktywnej krytyki.

Podczas całodniowego, 8-godzinnego warsztatu, zrealizowane zostaną trzy bloki tematyczne.

 1. Asertywność – czym jest? Czy jestem asertywny? Czy chcę być asertywny?
 2. Jak asertywnie się komunikować? Asertywna obrona. Asertywna ekspansja.
 3. Asertywność w moim życiu. Podsumowanie i drogowskazy.

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową, opartą na aktywności uczestników warsztatu. Praca na własnym doświadczeniu, poprzez symulacje sytuacji i ćwiczenia aktywizujące autorefleksję i autoanalizę. Istotną częścią będą również miniwykłady, wprowadzające w tematykę warsztatu oraz dyskusje.

Efektem pracy na warsztacie będzie zwiększenie umiejętności  porozumiewania się z innymi w sposób stanowczy, jednocześnie respektujący godność i prawa osobiste drugiej osoby. Zawiera się w tym umiejętność obrony swoich praw, postaw, uczuć i interesów w sposób nieagresywny oraz wyrażanie własnych myśli i emocji, tak by służyły otwieraniu i rozwojowi relacji.

Trener – Małgorzata Randzio
“Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytety Warszawskiego. Ukończyłam cykl zajęć Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Od ponad pięciu lat pracuję warsztatowo z grupami nad nabywaniem i pogłębianiem świadomości i ćwiczeniem różnego rodzaju umiejętności psychologicznych. Równolegle rozwijam się w kierunku psychoterapeutycznym.
Współpracuję z wieloma firmami i Fundacją Wellness.
Psychologia jest moją prawdziwą pasją, którą mam szczęście realizować zawodowo.”

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas: 26.01.2013 (sobota), godz. 10.00-18.00

Miejsce: Informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

Koszty: warsztat bezpłatny, brak cateringu

Zapisy:
Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym  należy:

 • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
 • zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl