CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ ZAPRASZA do składania wniosków o dofinansowanie przyjazdów wykładowców z zagranicznych uczelni na WYKŁADY ZAPRASZANE W ROKU 2013.

Wnioski należy składać w biurze Centrum Współpracy Międzynarodowej – Gmach Główny, pokój 117 – do dnia 28 lutego 2013 r.
Zapraszamy na stronę http://www.cwm.pw.edu.pl/ w celu pobrania wymaganych dokumentów.

Szczegółowych informacji udziela:
Magdalena Olszowy, GG, pok. 117
tel. 234 71 85
e-mail: molszowy@cwm.pw.edu.pl

Informujemy o wznowieniu procesu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wykładowców z zagranicznych uczelni lub instytucji na rok kalendarzowy 2013.

Wnioski będziemy przyjmować do  dnia 28.02.2013.

UWAGA!
Istnieje możliwość sfinansowania wykładów zapraszanych dla około 3-4 osób jeszcze w tym roku kalendarzowym. Prosimy o pilne składanie wniosków jeżeli są odpowiedni kandydaci.

Komisja ds. wykładów zapraszanych na podstawie przesłanych informacji dokona wyboru kandydatów.

Ze względu na określony budżet Zadania 39, w tym także zdefiniowaną maksymalną kwotę przeznaczoną na wydatki związane z wykładami zapraszanymi, ilość dofinansowań jest ograniczona.

Informujemy, że zapraszany wykładowca musi sam opłacić transport, zakwaterowanie oraz wyżywienie. Wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło edukacyjne zostanie wypłacone po zakończonych wykładach zgodnie z zasadami funkcjonującymi na PW. Nie ma możliwości wypłacania przez CWM zaliczek dla wykładowców. Przypominam również, że organizatorem wykładów jest zapraszający Wydział. CWM jest jedynie stroną podpisującą umowę i finansująca wykłady.