Projekt  to metoda pracy prowadząca do osiągnięcia zaplanowanego celu, lub przewidywalnej zmiany zgodnie z określoną specyfikacją, przy użyciu określonych zasobów. Zarządzanie projektem z jednej strony wymaga znajomości metody projektowej tj. wiedzy czym jest projekt, jakie są jego elementy, jak taki projekt konstruować, zaś z drugiej strony  znajomości technik i narzędzi które pomogą współpracować w grupie, zbudować zespół i efektywnie  nim zarządzać w celu zrealizowania stworzonego projektu.

Warsztaty Biura Karier 19.01.2013 (sobota)

Cele warsztatu:

  • Zapoznanie z metodą projektową w planowaniu i realizacji przedsięwzięć
  • Zdefiniowanie poszczególnych etapów  projektu
  • Zdobycie wiedzy dotyczącej planowania  działań
  • Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem zespołem

Program:

  • Strukturą projektu, zdefiniowanie poszczególnych pojęć
  • Fazy pracy nad projektem
  • Cykl organizacyjny
  • Planowanie i realizacja działań
  • Zarządzanie zespołem
  • Role i umiejętności szefa projektu

Metody i techniki szkoleniowe:
Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia się: gier, pracy w małych grupach, ankiety diagnostycznej, mini-wykładów i dyskusji.

Materiały:
Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

Prowadząca:
Edyta Wieczorek  specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z: negocjacji, asertywności, przywództwa i budowania zespołu. Jest trenerką technik szybkiego czytania i zapamiętywania. Doświadczenie w negocjacjach zdobyła pracując jako specjalista do spraw negocjacji i obrotu licencjami w Polskim Radio. Współpracowała z Fundacją Świętego Mikołaja. Organizatorka Warszawskiego Międzyuczelnianego  Turnieju Negocjacyjnego, oraz ogólnopolskich Konferencji dla Uczniów i Nauczycieli.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas: 19.01.2013 (sobota), godz. 10.00-18.00

Miejsce: Informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

Koszty: warsztat bezpłatny, brak cateringu

Zapisy:

Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym  należy:

 - wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)

 - zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl