Jeśli ciągle brakuje Ci czasu na wykonanie wszystkich zadań, weź na siebie dodatkowy obowiązek – lekcje języka obcego, zajęcia fakultatywne, opiekę nad psem starszej sąsiadki, albo zacznij udzielać korepetycji z matematyki. Absurd? Nic podobnego. Zgodnie z prawem Parkinsona im więcej masz czasu, tym dłużej wykonujesz zadanie. Czyli – jeśli skrócisz czas, jaki masz na wykonanie zadanie, będziesz musiał je wykonać szybciej. Prawda, czy fałsz?

Warsztaty Biura Karier 2 lutego 2013 r.

Cele warsztatu:

 • rozwinięcie umiejętności planowania i organizacji czasu pracy
 • zwiększenie umiejętności wyznaczania i realizowania celów i zadań
 • dostarczenie wiedzy i narzędzi wspomagających efektywne zarządzanie sobą w czasie.

Czym zajmiemy się na warsztacie:

 • co to znaczy „zarządzać sobą w czasie”?
 • hierarchia, czyli odróżnianie spraw ważnych od pilnych
 • wyznaczanie priorytetów
 • umiejętność wyznaczania i osiągania celów krótko- i długoterminowych
 • radzenie sobie ze „złodziejami czasu”
 • asertywność a efektywne wykorzystanie czasu.

Metody pracy: praca indywidualna, praca w małych zespołach, dyskusja, studium przypadku, miniwykład.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

Informacje o trenerze:
Teresa Piatczyc Jachimowska – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, filolog klasyczny. Absolwentka Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Skończyła Szkołę Trenerów prowadzoną przez Grupę TROP. Prowadzi autorskie szkolenia przede wszystkim z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, wyznaczania celów, zarządzania sobą w czasie, radzenia sobie w sytuacji zmiany, budowania zespołu, przywództwa, technik antystresowych oraz doradztwa zawodowego. Pasjonatka dramy oraz gier miejskich.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Kiedy? 2 lutego (sobota), w godz. 9.30-17.30
 • Gdzie? Informacje o miejscu warsztatu zostaną przesłane razem z potwierdzeniem zapisu.

WARSZTAT JEST BEZPŁATNY, brak cateringu.

UCZESTNICY:  w warsztacie mogą wziąć udział studenci oraz doktoranci Politechniki Warszawskiej.

ZAPISY:

Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym  należy:

 • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
 • zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego, wydział, kierunek oraz rok studiów)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl

*propozycja warsztatu skierowana jest do studentów/doktorantów PW, posiadających aktualną legitymację.