Paradoksalnie w mediach, w polityce, na wyższych uczelniach można obserwować zanik sztuki debaty, natomiast w różnych obszarach komunikacji publicznej rosnące na nią zapotrzebowanie.

Jeśli chcesz wiedzieć jak dobrze przygotować się do debaty, jak argumentować i nie dać się pokonać w dyskusji przez osobę stosującą chwyty erystyczne. Jaką formę debaty wybrać i jak taką debatę zorganizować – zapraszam na ten warsztat.

Warsztaty Biura Karier 12 lutego 2013 r.

Cele:

  • Nabycie umiejętności debatowania
  • Poznanie zasad retoryki
  • Rozróżnianie chwytów erystycznych

 Program:

  • Debata oksfordzka
  • Debata parlamentarna
  • Rodzaje argumentów
  • Techniki retoryczne
  • Omówienie i przećwiczenie wybranych chwytów erystycznych

 
Metody i techniki szkoleniowe:
Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia się: gier, pracy w małych grupach, ankiety diagnostycznej, mini-wykładów i dyskusji.

Materiały:
Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

Prowadząca:
Edyta Wieczorek  specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z: negocjacji, asertywności, przywództwa i budowania zespołu. Jest trenerką technik szybkiego czytania i zapamiętywania. Doświadczenie w negocjacjach zdobyła pracując jako specjalista do spraw negocjacji i obrotu licencjami w Polskim Radio. Współpracowała z Fundacją Świętego Mikołaja. Organizatorka Warszawskiego Międzyuczelnianego  Turnieju Negocjacyjnego, oraz ogólnopolskich Konferencji dla Uczniów i Nauczycieli.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas: 12.02.2013 (wtorek), godz. 15.15-20.15

Miejsce: Informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

Koszty: warsztat bezpłatny, brak cateringu

Zapisy:

Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym  należy:

 - wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)

 - zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl