Zapraszamy studentów na bezpłatny kurs, który odbędzie się w dniach 16-17 i 23-24 marca 2013 r. w godzinach od 9:00 do 17:00. Uczestnictwo w kursie potwierdzony zostanie certyfikatem afiliowanym przez Politechnikę Warszawską.