Zapisy na zajęcia Seminarium Pedagogicznego w semestrze letnim 2012/2013 zostaną uruchomione w dniu 25.02.2013 (poniedziałek), o godz. 13.00 i będą trwały do dnia 03.03.2013 (niedziela), do godz. 23.00.

strona www

Zapisy będą odbywać się wyłącznie elektronicznie.

Termin zajęć: wtorki w godzinach 16.30 – 19.45 (wykłady) oraz środy lub czwartki (ćwiczenia z Emisji głosu, godziny zajęć w zależności od wybranej grupy). Szczegółowy harmonogram zajęć zamieszczony jest tutaj.

Pierwsze zajęcia: 05.03.2013 (wtorek), godz. 16.15.

Na pierwszych zajęciach odbędzie się krótkie spotkanie z Kierownikiem Seminarium dot. spraw organizacyjnych. Obecność obowiązkowa. Będą rozdawane dokumenty do podpisu, niezbędne do uczestnictwa w Seminarium Pedagogicznego. W przypadku nieobecności, osoba jest zobowiązana, jak najszybciej, zgłosić się do Sekretariatu Seminarium w celu uzupełnienia podpisu na dokumentach – w przeciwnym razie będzie skreślona z listy uczestników.